Publicerad: 2021-05-21 08:30:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2021

 Luleå, 21 maj 2021 -- Effnetplattformen AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

Januari – mars 2021

  • Koncernens omsättning för kvartalet uppgick till KSEK 4 062 (1 499) eller SEK 0,45 (0,17) per aktie.

  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till KSEK -1 925 (-1 963). Resultatet belastades med KSEK 2 807 (-) hänförligt till Tessin-transaktionen. Exklusive reserverade kostnader för Tessin-transaktionen uppgick rörelseresultatet således till KSEK 882 (-1 963).

  • Nettoresultatet för samma period uppgick till KSEK -1 730 (-1 543) eller SEK -0,19 (-0,17) per aktie. Exklusive kostnader för Tessin-transaktionen om KSEK 2 807 uppgick nettoresultatet till KSEK 1 077 (-1 543).

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till KSEK 2 051 (-1 474) eller SEK 0,23 (-0,16) per aktie.

  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 17 510 (21 453) vilket motsvarar SEK 1,94 (2,37) per aktie.

  • Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 17 342 (21 162) eller SEK 1,92 (2,34) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 74 (87) procent.

 

Händelser efter periodens slut

  • Effnet har licensierat sin ASN.1 5G Toolset-produkt och sina 5G gNB-CU-mjukvarukomponenter till en ledande leverantör av öppna och cloud native 4G och 5G RAN-lösningar.

  • Nasdaq Stockholm har godkänt både Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) för notering på Nasdaq First North Growth Market.

 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com
eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj kl 08:30 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB, baserat i Luleå, utvecklar och licensierar sin 5G RAN-mjukvara, sin 5G-protokollstack för terminaler, ASN.1 5G Toolset och IP Header Compression-mjukvara inklusive Effnet ROHC. Effnet's 5G RAN-mjukvara är mycket skalbar, modulär och väl anpassad för en "containeriserad" miljö. Den är designad för att kunna användas överallt från small cells till disaggregerade RAN och Cloud-RAN. Med sitt stöd för standardiserade och öppna RAN-gränssnitt såväl som Effnets fokus på prestanda är mjukvaran mycket mångsidig och lämpad för användning i många olika applikationer från mobilt bredband till industriell IoT och mobil fordonskommunikation. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.

Bilaga


Effnetplattformen 2021 Q1