Publicerad: 2021-08-05 13:55:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen utser Gilbert Ström till ny verkställande direktör

 

 

Stockholm, 5 aug 2021 -- Styrelsen i Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen” eller ”Bolaget”) har idag utsett Gilbert Ström till ny verkställande direktör och koncernchef. Gilbert tillträder sin tjänst den 20 augusti 2021. Gilbert är idag vice verkställande direktör i Effnetplattformen och har arbetat i koncernen sedan 2008.

Nuvarande VD och koncernchef Aniruddha Kulkarni kommer att kvarstå som VD i det rörelsedrivande dotterbolaget Effnet AB och fortsättningsvis fokusera helt på att driva och utveckla verksamheten inom Effnet AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2021 kl 13:55 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.