22 Oct 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2021
15 Oct 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Alpcot övertar Nord Fondkommissions samtliga depåkunder
20 Aug 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2021
13 Aug 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding beslutade om sakutdelning av aktier
05 Aug 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen utser Gilbert Ström till ny verkställande direktör
26 Jul 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning av aktier i dotterbolag
06 Jul 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Slutligt resultat av Effnetplattformen Holdings nyemission
02 Jul 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen Holdings nyemission kraftigt övertecknad
14 Jun 2021 Effnetplattformen Holding AB (publ): Publicering av informationsbroschyr avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna
11 Jun 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding har ingått avtal om förvärv av Alpcot – transaktionen sker via dotterbolag som delas ut till aktieägarna och noteras
07 Jun 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Beslutar om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst MSEK 24,9 samt planerar för nya affärer och noteringar
26 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market
Note that the press releases below relates to the former Effnetplattformen AB, a different company with reg.no. 559085-5721 whose operations up to and including the 21st of May 2021 were similar to those of the current Effnetplattformen Holding AB whose reg.no. is 559179-8342.
21 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från Effnetplattformen AB:s årsstämma 2021
21 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2021
07 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivningar
05 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market
22 Apr 2021 Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38,5 MSEK
21 Apr 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen publicerar årsredovisning för 2020
20 Apr 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen AB
20 Apr 2021 Effnetplattformen AB (publ): Uppdatering avseende årsstämma och transaktionen med Tessin Nordic
12 Apr 2021 Effnet licenses its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components
16 Mar 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen har – villkorat av Nasdaq Stockholms godkännande - ingått avtal om förvärv av Tessin Nordic med samtidig utdelning av Effnetplattformens nuvarande verksamhet till aktieägarna
25 Feb 2021 Effnet joins the SmartRAN Open Network Interoperability Centre (SONIC)
12 Feb 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2020
09 Feb 2021 Effnet launches ASN.1 5G Toolset
19 Jan 2021
(Regulatory)
Effnet utökar sitt avtal med Altiostar Networks
15 Dec 2020 Effnet has launched its latest release of Effnet ROHC portfolio and 3GPP defined Ethernet Header Compression, EHC
23 Oct 2020
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2020
21 Aug 2020
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2020
15 May 2020
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen AB
15 May 2020
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2020
14 Apr 2020
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma den 15 maj 2020
14 Feb 2020
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2019
18 Oct 2019
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2019
08 Oct 2019
(Regulatory)
Effnet licenses its header compression technology for NB-IoT and Cat-M terminals
23 Aug 2019
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2019
17 May 2019
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Korrigering angående MAR-förordning i dagens pressmeddelande om årsstämma i Effnetplattformen AB.
17 May 2019
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen AB
17 May 2019
(Regulatory)
Delårsrapport Januari - mars 2019
15 Apr 2019
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma den 17 maj 2019
08 Feb 2019
(Regulatory)
Bokslutskommuniké Januari - december 2018
26 Oct 2018
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2018
25 Oct 2018
(Regulatory)
Effnet licenses its header compression technology to Thales Alenia Space
24 Aug 2018
(Regulatory)
Delårsrapport Januari - juni 2018
28 Jun 2018
(Regulatory)
Byte av Certified Adviser till Eminova Fondkommision AB
25 Jun 2018 Effnetplattformens intressebolag Earners Alliance genomför nyemission
18 May 2018
(Regulatory)
Årsstämma i Effnetplattformen AB
18 May 2018
(Regulatory)
Delårsrapport Januari - mars 2018
18 Apr 2018
(Regulatory)
Kallelse till årsstämma den 18 maj 2018
09 Mar 2018
(Regulatory)
Effnet announces expanded license agreement with NXP for 5G technology
[Show older press releases ->]

Showing press releases 1 to 50