Publicerad: 2021-01-19 11:32:00 CET
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnet utökar sitt avtal med Altiostar Networks

 

Luleå, 2021-01-19 -- Effnet AB, ett dotterbolag till Effnetplattformen AB och en ledande leverantör av Header Compression-mjukvara samt 5G protokollstackar för terminaler och basstationer tillkännager idag att de har utökat sitt befintliga licensavtal avseende Header Compression-mjukvara med Altiostar Networks, Inc., en leverantör av 4G och 5G open virtualized RAN (Open RAN)-mjukvara.

Det utökade licensavtalet är baserat på en royaltymodell. Värdet på detta avtal är således beroende på kundens försäljning på lång sikt.

  

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46 (0)920 60918 eller besök bolagets hemsida: www.effnet.com

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021 kl 11:32 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression besök www.effnet.com.