Publicerad: 2021-04-21 15:25:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen publicerar årsredovisning för 2020

Stockholm, 21 april 2021 -- Effnetplattformen AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag publicerat årsredovisning för 2020 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://www.effnetplattformen.se/pages/uk/investorrelations_reports.php, samt i bifogad fil.

Rapporten skickas ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Beställning sker per e-post till investor.relations@effnetplattformen.se (ange namn och adress).

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april kl 15:25 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.

Om Effnet AB

Effnet AB, baserat i Luleå, utvecklar och licensierar sin 5G RAN-mjukvara, sin 5G-protokollstack för terminaler, ASN.1 5G Toolset och IP Header Compression-mjukvara inklusive Effnet ROHC. Effnet's 5G RAN-mjukvara är mycket skalbar, modulär och väl anpassad för en "containeriserad" miljö. Den är designad för att kunna användas överallt från small cells till disaggregerade RAN och Cloud-RAN. Med sitt stöd för standardiserade och öppna RAN-gränssnitt såväl som Effnets fokus på prestanda är mjukvaran mycket mångsidig och lämpad för användning i många olika applikationer från mobilt bredband till industriell IoT och mobil fordonskommunikation. För mer information om Effnet och dess produkter besök www.effnet.com.

Bilaga


Effnetplattformen Årsredovisning 2020