Publicerad: 2021-05-07 15:35:00 CEST
Effnetplattformen AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivningar

Stockholm, 7 maj 2021 -- Tessin Nordic Holding AB (publ), med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ), och Effnetplattformen Holding AB (publ) erhöll den 5 maj 2021 ett villkorat godkännande för fortsatt handel respektive upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagsbeskrivningar i detta ärende publiceras idag på Effnetplattformens hemsida www.effnetplattformen.se.

Slutligt beslut om förvärv av Tessin Nordic AB (publ) samt utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB (publ) till Effnetplattformens nuvarande aktieägare planeras fattas på årsstämman i Effnetplattformen AB (publ) den 21 maj 2021.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), email hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 kl 15:35 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se.