Publicerad: 2021-11-10 14:15:00 CET
Effnetplattformen Holding AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Alpcots private placement inför den kommande noteringen kraftigt övertecknad

Stockholm, 10 november 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ):s (”Effnetplattformen”) tidigare dotterbolag Effnetplattformen EV1 AB under namnändring till Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har slutfört sin private placement inför den kommande noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för den riktade emissionen var mycket stort och därför utökades beloppet från 40 MSEK till 50 MSEK. Emissionen riktades till ett begränsat antal investerare, där Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s grundare Ilija Batljan, via Ilija Batljan Invest AB, var en av de ledande investerarna.

Härutöver kommer Alpcot att tillföras 10 MSEK från Effnetplattformen som del av den ursprungliga överenskommelsen som meddelades i juni 2021, vilket ger Alpcot ett totalt kapitaltillskott om 60 MSEK.

Alpcots förvärv av samtliga aktier i de rörelsedrivande bolagen Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt Alpcot Ltd:s innehav om 9 procent i Tydliga AB har nu också genomförts och arbetet för en notering på Nasdaq First North Growth Market inom kort fortgår.

Aktieägarna i Effnetplattformen erhöll per avstämningsdagen den 3 november 2021 en aktie i Alpcot för varje aktie i Effnetplattformen.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.