Publicerad: 2021-11-19 16:18:39 CET
Effnetplattformen Holding AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Alpcot Holding AB (publ) godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market

Stockholm, 19 november 2021 -- Effnetplattformen Holding AB (publ):s (”Effnetplattformen”) tidigare dotterbolag Alpcot Holding AB (publ), tidigare företagsnamn Effnetplattformen EV1 AB, (”Alpcot”) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsbeskrivning publiceras idag på Alpcots hemsida www.alpcot.se. Direktlänk: www.alpcot.se/alpcot-som-investering/ovriga-legala-dokument.

Första dag för handel blir den 24 november 2021.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

  

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.