Publicerad: 2022-04-20 10:12:08 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Frågestund vid årsstämma

Stockholm, 20 april 2022 -- Med anledning av att årsstämman i Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) kommer att hållas digitalt i år, kommer en separat föredragning om räkenskapsåret 2021, det första kvartalet 2022 samt Effnetplattformens framtida planer att genomföras fredagen den 20 maj 2022 klockan 10:00. Från bolaget medverkar verkställande direktör och koncernchef Gilbert Ström, verkställande direktör Effnet AB Aniruddha Kulkarni samt styrelseordförande Hans Runesten. Efter föredragningen kommer det att finnas möjlighet till en frågestund.

För att medverka krävs dels behörighet till årsstämman, dels föranmälan till investor.relations@effnetplattformen.se senast tre dagar före årsstämman. Mötesdetaljer kommer att skickas ut till de som föranmäler sig och i syfte att säkerställa att frågorna kan besvaras vid frågestunden bör dessa skickas till ovan angivna e-postadress i god tid före årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26


Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.