Publicerad: 2022-04-29 11:30:00 CEST
Effnetplattformen Holding AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen Holding publicerar årsredovisning för 2021

Stockholm, 29 april 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag publicerat årsredovisning för 2021 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://effnetplattformenholding.se/pages/uk/investorrelations_reports.php, samt i bifogad fil.

Rapporten skickas ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Beställning sker per e-post till investor.relations@effnetplattformenholding.se (ange namn och adress).

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl 11:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) från och med 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Effnetplattformen Holding Årsredovisning 2021