Publicerad: 2023-02-14 15:23:16 CET
Effnetplattformen Holding AB
Pressmeddelande

Effnetplattformen Holding AB (publ): Krister Moberger utsedd till tillförordnad CFO

Stockholm, 14 februari 2023 -- På grund av sjukdom har Sten Sundén temporärt frånträtt sin roll som CFO för Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”).

Bolaget har mot denna bakgrund utsett Krister Moberger till tillförordnad CFO. Krister har tidigare varit verksam som interim CFO och CFO i flertalet noterade bolag, däribland Effnets tidigare moderbolag Effnet Holding AB (publ). Kristers uppdrag löper tills vidare.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, styrelseordförande i Effnetplattformen Holding AB (publ), hans.runesten@effnet.com, mobil 0702-80 26 26

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) sedan 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.