18 Aug 2023
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2023
12 May 2023
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen Holding AB
12 May 2023
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2023
21 Apr 2023
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen Holding publicerar årsredovisning för 2022
12 Apr 2023
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen Holding AB
27 Feb 2023 Effnet showcases its 5G RAN software with Arm and Red Hat at MWC 2023
17 Feb 2023
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2022
14 Feb 2023 Effnetplattformen Holding AB (publ): Krister Moberger utsedd till tillförordnad CFO
08 Dec 2022 Effnet joins the next phase of the SONIC Labs to accelerate the development of its open RAN technology
21 Oct 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2022
30 Sep 2022 Effnet licenses its header compression software for defense and security
21 Sep 2022 Effnet licenses its header compression software to Kratos RT Logic
19 Aug 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2022
18 Jul 2022 Effnet and SONIC Labs collaborate to showcase potential of open RAN technology and solutions
20 May 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen Holding AB
20 May 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2022
29 Apr 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen Holding publicerar årsredovisning för 2021
20 Apr 2022 Effnetplattformen Holding AB (publ): Frågestund vid årsstämma
20 Apr 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen Holding AB
18 Feb 2022
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2021
19 Jan 2022 Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnet releases Effnet Backhaul Header Compression(TM) for VXLAN, PPP and PPPoE compression
19 Nov 2021 Effnetplattformen Holding AB (publ): Alpcot Holding AB (publ) godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market
10 Nov 2021 Effnetplattformen Holding AB (publ): Alpcots private placement inför den kommande noteringen kraftigt övertecknad
27 Oct 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Avstämningsdag för utdelning av aktier i Effnetplattformen EV1 AB är den 3 november 2021
22 Oct 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - september 2021
15 Oct 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Alpcot övertar Nord Fondkommissions samtliga depåkunder
20 Aug 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Delårsrapport Januari - juni 2021
13 Aug 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding beslutade om sakutdelning av aktier
05 Aug 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen utser Gilbert Ström till ny verkställande direktör
26 Jul 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding kallar till extra bolagsstämma för beslut om utdelning av aktier i dotterbolag
06 Jul 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Slutligt resultat av Effnetplattformen Holdings nyemission
02 Jul 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen Holdings nyemission kraftigt övertecknad
14 Jun 2021 Effnetplattformen Holding AB (publ): Publicering av informationsbroschyr avseende nyemissionen med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna
11 Jun 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding har ingått avtal om förvärv av Alpcot – transaktionen sker via dotterbolag som delas ut till aktieägarna och noteras
07 Jun 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB (publ): Beslutar om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst MSEK 24,9 samt planerar för nya affärer och noteringar
26 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen Holding AB godkänt för notering på Nasdaq First North Growth Market
Note that the press releases below relates to the former Effnetplattformen AB, a different company with reg.no. 559085-5721 whose operations up to and including the 21st of May 2021 were similar to those of the current Effnetplattformen Holding AB whose reg.no. is 559179-8342.
21 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från Effnetplattformen AB:s årsstämma 2021
21 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Delårsrapport Januari - mars 2021
07 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivningar
05 May 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic Holding AB (publ) och Effnetplattformen Holding AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market
22 Apr 2021 Effnetplattformen AB (publ): Tessin Nordic har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 38,5 MSEK
21 Apr 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformen publicerar årsredovisning för 2020
20 Apr 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma i Effnetplattformen AB
20 Apr 2021 Effnetplattformen AB (publ): Uppdatering avseende årsstämma och transaktionen med Tessin Nordic
12 Apr 2021 Effnet licenses its ASN.1 5G Toolset and 5G gNB CU-UP software components
16 Mar 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen har – villkorat av Nasdaq Stockholms godkännande - ingått avtal om förvärv av Tessin Nordic med samtidig utdelning av Effnetplattformens nuvarande verksamhet till aktieägarna
25 Feb 2021 Effnet joins the SmartRAN Open Network Interoperability Centre (SONIC)
12 Feb 2021
(Regulatory)
Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2020
09 Feb 2021 Effnet launches ASN.1 5G Toolset
19 Jan 2021
(Regulatory)
Effnet utökar sitt avtal med Altiostar Networks
[Show older press releases ->]

Showing press releases 1 to 50